top of page
ÚVOD

The best or nothing at all

Tvorba komunikačních strategií, media relations, personální PR, press services, publishing a organizační zajištění.

KDO JSME?

KDO JSME?

best

adj. (superlative of good)
1. of the most excellent type or quality
2. most enjoyable; happiest
3. most suitable or appropriate

- Oxford Learner‘s Dictionary 

NAŠE SLUŽBY

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
 • strategická analýza a zpracování souhrnné komunikační strategie
 • příprava mediální strategie – mediální mix, volba médií, načasování, mediaplán
PERSONÁLNÍ PR
 • personální PR komunikace (posílení mediálního obrazu klienta)
 • profilové rozhovory, odborné články, tématické materiály
  (vytváření obrazu opinion leader, decision maker)
PRESS 
SERVICES
 • příprava PR materiálů – rozhovory, články, vstupy v rozhlase, scénáře pro kabelovou televizi
 • zajištění press release – zajištění výstupu, publikace, zveřejnění
 • organizace schůzek s novináři – rozesílání tiskových zpráv
 • organizace a příprava tiskových konferencí
 • zajišťování institutu tiskového mluvčího, krizová komunikace
KONTAKT

KONTAKT

best4u@best4u.cz

 

+420 737 662 517

BEST4U, s.r.o. Hladnovská 1255/23 / 710 00 / Ostrava 10

IČ: 28608500

DIČ: CZ28608500

NAŠE SLUŽBY
bottom of page